Werkgroep

naamloos-2a

Het doel van de werkgroep is de biodiversiteit zoals die van nature aanwezig is of was in onze leefomgeving in stand te houden of te bevorderen. De werkgroep is opgericht in oktober 2014. Voor de definitie van biodiversiteit sluit de werkgroep aan bij de omschrijving die de provincie Noord-Brabant daaraan heeft gegeven: de verscheidenheid aan gebiedseigen soorten van planten, dieren, micro-organismen en ecosystemen (Handleiding biodiversiteit, 2011). Voor de werkgroep betekent dit tuinieren in de moes- of siertuin met inachtneming van de volgende uitgangspunten:

 • alle levensvormen zijn afhankelijk van elkaar en hebben elk hun eigen functie in een samenhangend geheel;
 • er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van al in de natuur aanwezige processen;
 • rekening houden met de directe leefomgeving (grond, water) en levensvormen (dieren, bloemen, insecten);
 • geen kunstmatige groeistoffen of bestrijdingsmiddelen.

De werkgroep ontwikkelt om deze uitgangspunten te realiseren de volgende activiteiten:

 • voorlichtingsavonden over seizoensgebonden onderwerpen;
 • uitgeven van een nieuwsbrief;
 • adviseren van de verenigingen;
 • een website met op de praktijk gerichte voorlichting en een vraagbaak;
 • neerleggen van foldermateriaal in de kantines van de verenigingen;
 • deelname aan en samenwerking met andere organisaties en festiviteiten;
 • overleg met leveranciers over ecologisch verantwoorde hulpmiddelen en plantgoed.

Belangstellende tuinders kunnen zich te allen tijde aanmelden voor deelname aan deze werkgroep.

Werkgroep

De werkgroep bestaat momenteel uit de volgende leden:

Yvonne Zandbergen    
Christ van Geel   
Kees van der Staak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reageren is niet mogelijk