Verenigingen

Volkstuinen hadden ooit een wat oubollig imago. Maar de tijden zijn veranderd. Tegenwoordig is de tuindersbevolking enorm divers en wordt de grond bewerkt door mannen zowel als vrouwen, door ouderen zowel als jongeren, door Tilburgers met een verscheidenheid aan culturele en sociale achtergronden. Volkstuinen passen prima in een tijd waarin biologische eten en duurzaamheid aan de orde van de dag zijn.

Volkstuinen zijn meestal met enkele tientallen of honderden bijeen gebracht in een volkstuincomplex dat wordt beheerd door een vereniging. De leden daarvan beheren en onderhouden naast de eigen tuin ook het algemeen groen van het complex, evenals de gemeenschappelijke gebouwen.

De tuinen worden ervaren als verlengstuk van het eigen huis, een gewaardeerde plek om heen te gaan, om actief in de buitenlucht bezig te zijn en om sociale contacten te onderhouden. Met zo’n locatie dien je zuinig om te gaan en de meeste tuinders doen dat dan ook.

Klik voor meer informatie over de 14 tuinen op de naam van een tuin in het menu Verenigingen.

Reageren is niet mogelijk