Faciliteiten en regels

Is er water aanwezig?
Ja, er is stromend water van april tot het invallen van de vorst

Stromend water of via de pomp?
Stromend

Is er elektra aanwezig?
Nee

Waar bevindt zich de elektra?
n.v.t.

Zijn huisjes toegestaan?
Ja

Zijn kassen toegestaan?
Ja

Is er een kantine aanwezig?
Ja

Worden er activiteiten georganiseerd, en zo ja, hoe vaak?
Half november is de algemene ledenvergadering

Is er een winkel aanwezig
Nee

Is er de mogelijkheid tot gezamenlijk inkopen van
zaden: Nee
meststoffen: Ja
compost: Ja
houtsnippers: Soms

Wordt er biologisch getuinierd?
Ja.

Mag er een vijver worden aangelegd?
Ja

Is het planten van bloemen verplicht?
Percelen langs de hoofdpad zijn verplicht een bloemenborder aan te leggen van minimaal 1 meter breed.

Is er een wachtlijst?
Ja

Overige zaken
Elke 2de zaterdag van de maand is er een ‘werkochtend’ voor het afwerken van allerlei algemene ‘verenigings-klussen’. (uitgezonderd januari en december)

Complex typering
Een klein, overzichtelijk, intiem complex met veel persoonlijk contact en korte lijnen tussen de leden onderling en het bestuur

DONGENSEWEG

 

Home

Contact

Mededelingen

Leden en tuinen

Faciliteiten en regels

Kosten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reageren is niet mogelijk