Faciliteiten en regels

florafoto1 Website Volkstuin Flora
Is er water aanwezig?
Ja

Stromend water of via de pomp?
Pomp en stromend

Is er elektra aanwezig?
Nee

Zijn huisjes toegestaan?
ja

Zijn kassen toegestaan?
Ja

Is er een kantine aanwezig?
Ja

Worden er activiteiten georganiseerd, en zo ja, hoe vaak?
2 maal per maand kaarten
3 maal per jaar bingo

Is er een winkel aanwezig
Nee

Wordt er biologisch getuinierd?
Ja (we spuiten niet met gif)

Mag er een vijver worden aangelegd?
Ja

Is het planten van bloemen verplicht?
een strook van 1 meter vanaf het hoofdpad, bij voorkeur dahlia’s

Is er een wachtlijst?
Ja

Overige zaken
Iedere tuinder werkt mee aan de tuindiensten, werktijden zijn zonodig naar eigen mogelijkheden af te stemmen.

Statuten Flora

Hier treft u de statuten aan die voor onze vereniging van toepassing zijn.

Statuten Dalia Vereniging Flora

Regeling lidmaatschap

Huishoudelijk reglement

FLORA

 

Home

Contact

Mededelingen

Leden en tuinen

Faciliteiten en regels

Kosten