Mededelingen

hnfoto5

<

Tuinen te huur

Heeft u belangstelling of wilt u inlichtingen; elke zaterdag ochtend van 10.30 uur tot 12.00 uur. op ons tuin complex of, Tel nr. 013-4557596.

Heeft u vragen voor de Tuin- of Bouwcommissie, kom gerust op zaterdag naar het spreekuur op kantoor. Daar kunt u inlichtingen inwinnen of doorverwezen worden naar een van de leden van de commissie.

Ons Mail adres: dehazennest@kpnmail.nl

Bouwcommissie

Het doel van een bouwcommissie:
De bestaande bouwsels, vooral huisjes, luifels, schuurtjes, kas, tunnel, kist, etc. m.m.w.v. het tuin lid in goed overleg aan te passen.
De huidige situatie is niet terug te draaien maar wel te verbeteren ofwel op te pimpen, mits het tuinlid bereid is dit in overleg te doen met de bouwcommissie zodat het tuinpark zijn uitstraling behoud.
Een bouwcommissie probeert een zo goed mogelijk overzicht te houden om het in stand houden van het tuinpark te blijven realiseren. In samenwerking met de leden.
Nieuwe tuinleden worden direct bij lidmaatschap goed ingelicht, dat zij aan bepaalde regels gebonden zijn. Tevens wordt aangetoond indien nodigvia gegevens uit het dossier hoe de tuin eruit ziet op het moment van overname. Elke verandering, of vernieuwing van bouwsels moet worden aangevraagd op kantoor bij de bouwcommissie.
Wat te doen??
  1. Vergunningen aanpassen.
  2. Mogelijkheid geven tot verandering.
  3. Bekendmaking planning.
  4. Wat acceptabel is voor vergunning.
HAZENNEST

Home

Contact

Mededelingen

Leden en tuinen

Faciliteiten en regels

Kosten

Reageren is niet mogelijk