Noord

tnfoto1

Tuinpark Noord is gelegen aan de Kapelmeesterlaan in Tilburg. Met 80 leden is het een van de grotere volkstuinverenigingen van Tilburg en bestaat al 36 jaar.

Het leden bestand omvat momenteel 76 leden verdeelt over 88 tuinpercelen van 100 en 200 vierkante meter. Op alle percelen van 200 vierkante meter bestaat de mogelijkheid om een tuinhuis te bouwen mits het perceel zich niet onder een hoogspanningsmast bevindt. Het ledenbestand bestaat uit mensen uit alle lagen van de bevolking en omvat diverse culturen, waardoor we mogen spreken van een multiculturele vereniging.ni_20081201225901_b

Diverse malen per jaar worden er in onze kantine festiviteiten, zoals barbecue en bingomiddagen georganiseerd voor onze leden, hetgeen de saamhorigheid ten goede komt. De kantine is elke zaterdagmorgen geopend voor de leden.

Gelukkig is onze vereniging in staat om telkenmale in januari alle percelen wederom te verhuren. Het verhuren van deze percelen is mogelijk omdat de mogelijkheid bestaat binnen onze vereniging om gedurende het lopende tuinjaar zich aan te melden als wachtlijstlid.

Wel stellen wij als vereniging voor nieuwe leden een proeftijd en een borgsom als voorwaarde om lid te kunnen worden.ni_20081202233124_b

Tuinpark Noord stelt hun leden in de gelegenheid om alle soorten gewassen en planten en/of bloemen te telen. Uiteraard zijn er wel wettelijke regels betreffende bijvoorbeeld de plaats waar de aardappels geteeld mogen worden.

Alle dergelijke informatie wordt jaarlijks tijdens onze jaarvergadering aan onze leden medegedeeld.

TUINPARK NOORD

 

Home

Contact

Mededelingen

Leden en tuinen

Faciliteiten en regels

Kosten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reageren is niet mogelijk