Faciliteiten en regels

frfoto3

Is er water aanwezig?
34 tappunten voor water voor de tuinen. Dit is grondwater dat wordt opgepompt met een eigen pomp. Drinkwater in de kantine.

Is er elektra aanwezig?
Ja, in de kantine

Zijn huisjes toegestaan?
Tuinhuizen zijn niet toegestaan, schuurtjes/schuilgelegenheden binnen bepaalde afmetingen wel.

Zijn kassen toegestaan?
Kasjes en kweektunnels zijn binnen bepaalde afmetingen toegestaan.

Is er een kantine aanwezig?
Er is een gemeenschappelijke kantine met toiletten en een speelveldje voor de kinderen.

Worden er activiteiten georganiseerd, en zo ja, hoe vaak
Jaarlijks is er een open dag.

Is er een winkel aanwezig
Er is een kleine winkel met tuinbenodigdheden.

Wordt er biologisch getuinierd?
Niet verplicht

Mag er een vijver worden aangelegd?
Ja, binnen bepaalde maten

Is het planten van bloemen verplicht?
Tenminste een derde van het perceel moet beteeld worden met bloemen of siergewassen.

Is er een wachtlijst?
Ja, kleine wachtlijst.

SINT FRANCISCUS

 

 

 

Home

Contact

Mededelingen

Leden en tuinen

Faciliteiten en regels

Kosten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reageren is niet mogelijk