Vertrouwenscontactpersoon

logo-ovatfavicon

VOG voor vrijwilligers

Het verstrekken van een gratis Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor vrijwilligers bij verenigingen is structureel ingevoerd en de daaraan verbonden kosten worden vergoed voor vrijwilligers die met minderjarigen of mensen met een verstandelijke handicap werken.
Een van de middelen om een veilige omgeving te creëren en seksuele intimidatie te voorkomen, is het vragen van een (VOG) aan de vrijwilligers die met minderjarigen werken. Het bestuur van OVAT onderschrijft deze actie en wil als onderdeel van haar beleid alle vrijwilligers van 18 jaar en ouder van de aangesloten verenigingen, die direct of indirect contact hebben met minderjarigen, vragen om een VOG. Dit betreft alle bestuursleden en vrijwilligers die betrokken zijn bij de schoolmoestuinen. De besturen van de aangesloten verenigingen beslissen welke vrijwilligers hiervoor in aanmerking komen.
Uiteraard staat het eenieder vrij om, vanwege moverende redenen, niet aan deze aanvraag mee te werken. De OVAT stelt het overleggen van een VOG echter verplicht. Mensen die hieraan niet mee willen werken kunnen daarom geen functie meer bekleden waarbij direct contact met minderjarigen of mensen met een verstandelijke handicap aan de orde is.

Vertrouwenscontactpersoon
De OVAT heeft sinds enige tijd een vertrouwenscontactpersoon (VCP). Deze persoon is binnen de OVAT het eerste aanspreekpunt voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft m.b.t. tot seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag en hierover een gesprek wil.

Eenieder kan een beroep doen op de VCP voor vragen, vermoedens, meldingen, klachten en aangifte met betrekking tot SI en ander ongewenst gedrag. De VCP is hiervoor het eerste aanspreekpunt binnen de vereniging. De betrokkene moet in de eerste plaats in vertrouwen een verhaal kwijt kunnen en worden opgevangen in verband met emoties die daarbij kunnen spelen.

Naar aanleiding van wat de VCP ter ore komt, wordt de betrokkene geïnformeerd over mogelijke vervolgstappen en over de (externe) instanties waartoe de betrokkene zich kan wenden voor de verschillende vervolgstappen. De betrokkene maakt hierin zélf een keuze of wordt doorverwezen naar instanties die bij die keuzebepaling kunnen helpen.

Eventuele maatregelen en/of straffen zijn een zaak van het bestuur, niet van de vertrouwenscontactpersoon. De vertrouwenscontactpersoon stelt zich op als onafhankelijk adviseur en zal alles wat hem of haar ter ore komt vertrouwelijk behandelen. De vertrouwenscontactpersoon is er voor iedereen die op enig moment van mening is dat een bepaald issue binnen de OVAT of aangesloten vereniging onder de aandacht gebracht dient te worden. De VCP adviseert het bestuur.

De rol van vertrouwenscontact persoon binnen de OVAT is ingevuld door:
Dhr. Kees van der Staak (kvdstaak@xs4all.nl / 06 41360022).

Reageren is niet mogelijk